H

hotrogamer030420

New member
Thiên long Bát Bộ - Server 0
Alphatest 19 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2022
Open 19 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2022

================================================
? Trang Chủ:
hoiuc.gametlbb.com
?‍♂Group: facebook.com/groups/518771733392229
?FanPage: https://www.facebook.com/tlbbhoiuc.hotro

===================================================
Sự Kiện Alphatest
⚔Tỷ Thí Lôi Đài (20 giờ ngày 25 tháng 11)
?Kích Sát GM (19 giờ - 20 giờ Ngày 25 tháng 11)
?Vạch Lá Tìm Sâu (Trong thời gian Alphatest)

===================================================
Sự Kiện Open
?Đua TOP Chuyển Sinh Mốc 50 Lần
?Rương Mừng Open (19 giờ 30 ngày 26 tháng 11)

 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Facebook Game Lậu - Game Private

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 3.142.104 thành viên

Fanpage: KênhGameZ

Top