• Người tạo chủ đề qchungsro
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 618
Q

qchungsro

New member
THÔNG TIN CHÍNH THỨC · Alphatest: 20:00 14/10/2022 · Open: 13:00 22/10/2022 .Giải Thưởng Đua Tóp
.Tóp 1 : 500k + 8k silk
.Tóp 2: 300k + 6k silk
.Top 3: 200k + 4k silk
.Top 4-10: 2000 silk
· Trang Chủ: http://srobatuoc.net
· Group :https://www.facebook.com/groups/317288259795917
Thông tin Server: · Map 90
· Race: Only China.
· Item: D9 SUN .
. Exp: x2
. drop: x1
· Ghost skill: Delay 10 giây.
· Giới hạn: 5h xanh 1h cam. Không bug, có reset time.
· Giới hạn : 6 ac/pc. 10 ac/IP. 2 ac Job/pc.
· Giới hạn Item: VK Max +12 , Giáp Ring +10 chưa LKD 2+.
· Level 60 lên Tete. Uot hàng ngoài thành 1s hoặc 60s đều mất hàng.
· Trade 3 thành Trường An - Đôn Hoàng - Hoà Điền.
· Cấm Trade đêm: 00:00:01 > 07:00:00 hằng ngày.
· Server không bán đơn dược phân ly . · Gacha D1~D7 SUN , D8 SOM
· Đồ cuối D9 SOM , SUN drop tại mod 85 87
· Rate Archemy: 1>4 100%, 4>5 70%, 5>6 50%, 6>7 40%, 7>8 Random .Tất cả đều có Bột may mắn.
Alphatest: · Full Silk, Gift, Gold. · Set D9 SUN +10 vũ khí +12 Open: · 1000 HP MP · Set Sun D1 +10 full blue chỉ số 100% · Level 1.
 
Top