• Người tạo chủ đề fptmu233
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 719
F

fptmu233

New member
MU THẦN MA - SEASON 6.9 UNIQUE
SERVER THẦN MA
ALPHA TEST 13H - 23/10/2017
OPEN BETA 13H - 25/10/2017-INFORMATION-

Website: http://muthanma.vn
Forum: http://forum.muthanma.vn
Trang quản lý: http://id.muthanma.vn
Cụm máy chủ: THẦN MA
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 250x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 6.9 Unique
Anti-Hack: ICM GameShield

1.Hệ thống Antihack:

UGK CHỐNG HACK TỐT


2. Hệ thống 10 Sét Item EX702 mới bao gồm sét HUYẾT LONG RF:

2. Hệ thống Reconnect:3. Fix Bug Agi:
4. Hiển Thị Damage và HP Chỉ Số Thực:
5. Hệ thống Danh Hiệu:
6. Hệ thống Post Item:
7. Hệ thống WINMODE:


 

Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top