• Người tạo chủ đề neymar
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 16,042
neymar

neymar

New member
???́?? ???̛́? - Đ?̂̀ ???? - ???̂̃? ???́ ? ??́? ???? - KHÔNG CÀY level - 4ACC
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
⏰ Thơi gian Open : 19:00 Ngày 27/09/2023

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
⛪ ????? ???̉ : http://volamtk.online/
⛪ Nhóm Zalo : https://zalo.me/g/avsxct855
⛪ Fanpage : https://www.facebook.com/volamtk2005/?ref=embed_page
? ??̂̃ ???̛̣ ??̂? ???̉
• Tạo nhân vật bắt đầu từ level 190
• Hỗ trợ túi máu 9999 x5 Miễn Phí Hằng ngày khóa vv
• Bộ THP + TĐP ( vĩnh viễn )
• Full ĐỒ Xanh Max OTP
• Ngựa Bôn Tiêu 12x
• Nhận tất cả kỹ năng Môn phái ( Hổ trợ max 9x 12x )
• Nhận 1 món HKMP ( Khóa Tùy chọn )
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
? CODE TÂN THỦ : (Sẵn tại NPC lễ quan )
- x1 Rương HKMP Tùy chọn
- Cặp nhẫn vô danh ( 7 ngày )
- 5 tẫy tủy kinh
- 5 võ lâm mật tịch
- x1 túi hành trang
- x1 nhạc vương kiếm
- x5 khiêu chiến lệnh
- 1x rương hạn chế thời gian tùy chọn thuộc tính ngẫu nhiên khóa vv
( SEVER 4acc/IP/PC)
? Các hoạt động
+ Vượt ải 3Lần/1Ngày
⇨ Full 18 ải nhận full ( 5xu )/1acc

+ Viêm đế : từ 8h25 sáng -> 2h25 sáng hôm sau ( giờ chẳn )
⇨ 10 ải đầu mỗi ải 10xu .
⇨ Diệt boss cuối 25x/1acc.

+ Bos HK 12h05 -- 19h30 -- 22h10
⇨ 90% rớt 100xu vào rương
⇨ 5% rơi nhất kỹ càn khôn
⇨ 2% càn khôn song tuyệt bội
⇨ 2% rơi phiên vũ
⇨ 1% rơi 1 món HKMP Tùy chọn

+ Boss sát thủ
⇨ 2xu/1boss

+ Boss độc cô 12h30 -- 20h30
⇨ Túi độc cô ( x1 Ckstb , x1 phiên vũ 3 ngày , x1000xu , x5 tẩy tủy Kinh
20% ngựa phiên vũ 3 ngày )

+ Phong Lăng độ
⇨ Tiêu diệt thủy tặt = 100xu/1con

+ Tống Kim : Trận 13h -- Trận 19h -- Trận 21h
⇨Top1 : 300xu
⇨Top2 : 200xu
⇨Top3 : 100xu
⇨Top 4 -> 10 : 50xu/ Mỗi top.

+ Vận Tiêu : từ 18h đến 23h hằng ngày
- Vận tiêu thành công = 25xu
+ Liên đầu ( Tạm tắt )

?Kỳ trân cát
-Túi máu 999999 = 100xu
- Nhẫn vô danh giớ chỉ ( 30day) = 1000xu
- Càn khôn song tuyệt bội = 9999xu
- Rương hkmp tùy chọn thuộc tính random = 1500xu/1
- rương hạn chế thời gian tùy chọn thuộc tính random = 1000xu
- nhất kỹ càn khôn = 500xu
-Tín vật môn phái= 200xu
- Ngựa phiên vũ = 3000xu
- Lệnh bài vận tiêu = 10xu
- ( SHOP TẠP HÓA GỒM NGUYÊN LIỆU PHÁT SÁNG TRANG BỊ + MỚ RỘNG RƯƠNG ...)


? Đ?̣?? ??̛?̛́?? ??́? ???̉ :
• Phiên bản đồ Xanh - Miễn Phí - Chuẩn phiên bản Sơn Hà Xã Tắc 2005 100% VNG
• Hạn chế 4 Acc/PC & 4 Acc/IP , Tống Kim 4 Acc/IP, Chặn mọi win ảo, Sanbox,User..v..vv
• Chặn kéo xe 100%
• Trang bị có giá trị liên thành, không tràn lan
• Tỷ lệ Mở trang bị mới điều chỉnh chậm vừa phải, hợp lý
• Hỗ trợ tân thủ hấp dẫn, lên cấp nhanh chóng theo kịp người chơi củ.
• Đội ngũ hỗ trợ online 24/7 sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu
• Server với nhiều tính năng sẽ được Update theo từng giai đoạn
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Facebook Game Lậu - Game Private

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 3.142.104 thành viên

Fanpage: KênhGameZ

Top