• Người tạo chủ đề chi
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 687
C

chi

New member
tặng 100k khi tạo nhân vật, mỗi ngày free 20k knb
Trang chủ : http://gametaydu.com/
Vào game: http://gametaydu.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/gametaydu/
Free : 100.000 KNB cho người chơi.
Mỗi ngày Free 20.000 KNB
B1: Like và Share Fanpage và bài viết này!
B2: Comment để lại Nhân Vật và tags 5 bạn mời chơi!
Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần duy nhất!
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgametaydu.com%2F&h=ATNOrTgYGZq71fo8EwB75nqpGdlKsQaA8K3nGJhG3rCN224vYEZ8OwpJS6xwKuxJYvYQ7xCZrp6PJ86u8_To6QtGo8oTLOPenGMpH3W774NufybcrcPQywuNO3r79PZfReEZE_2Owsk&s=1&enc=AZMStfL5iTaOKEMdG5XIs6WukmBbR5aNVhiXREm8xyF3AqrODdxVgtaBMpUitiuNVnqfVrPRKOBBo_I-K89AD_H-oP2aiadcGa9vlSrbtEaJbw
 

Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top